Utmärkt sammanfattning av klimatvetenskap

Den här videon tar upp det mesta grundläggande om klimatvetenskap, på ett lättsmält sätt. Den är förvisso 1 timme lång, men det är väl värt din tid då man får reda på så mycket, utan att det är allt för avancerat.

Videon har ett tema av datormodeller, men tar faktiskt upp mycket kringinformation som leder till att man får en bra allmänbildning.