Välkommen!

Det här är en sida som kommer lära ut klimatvetenskap på en grundläggande nivå, samt även agera som motpol till ”klimatvetenskapsförnekare”, som tyvärr intagit skrymslena på internet-Sverige. ”Antianti” antyder då alltså på ”anti-antivetenskap”.

Här kommer du lära dig om bland annat källkritik och grundläggande klimatvetenskap. Hur man helt enkelt förhåller sig till klimatvetenskap idag, då det faktiskt är ett rätt svårt ämne.

Jag brukar jämföra med hur det var på 1900-talets början, då kvacksalveri var stort. Liknelsen har att göra med att klimatvetenskap för oss idag, är något precis lika nytt som medicin var för oss för 120 år sedan.

Idag har vi så pass hög allmänkunskap om medicin och läkarvetenskap, att vi med relativ enkelhet kan navigera oss igenom falska påståenden.

Men den moderna kvacksalvaren säljer inte medicin, utan falska påståenden om klimatvetenskap. Metoderna är däremot densamma. Så länge det finns folk som är okunniga om något som går att utnyttja, särskilt när det kommer till svåra grejer som fysik och vetenskap, så finns det folk där med lögner.

Antianti ska ändra på det!

Hälsningar, Jani Melender