Grundläggande om källkritik

OBS. Läs Grundläggande om vetenskap först.

Källkritik gällande klimatvetenskapliga påståenden kan verka svårt. ”Vad söker man egentligen på?” frågar man sig när man får ett påstående om att exempelvis ”Antarktis istäcke växer för 3:e året i rad” med tillhörande graf – Ett påstående som alltså i sig inte betyder så mycket, men vagt antyder att ”Se, isarna växer, alltså sker inte global uppvärmning!”.

Vem står bakom påståendet?

Den enklaste metoden för att avgöra sanningshalten är att undersöka vem det är som gjort påståendet. Allt som oftast handlar det om något som vetenskapen självklart känner till, men råkar vara fakta som antingen manipulerats eller tagits ur sin kontext av någon. Vart denna information kommer ifrån är alltså ytterst viktigt.

Oftast visar det sig vara en person eller sajtägare med mycket, och tung, kritik emot sig. Så pass tung att man i praktiken borde ifrågasätta huruvida man ska tro på något denna person eller sajt påstår. Kritiken består oftast utav att man på diverse ohederliga sätt försöker lura folk genom att manipulera statistik, och ta fakta ur dess kontext.

Sanningen i just det här exemplet skulle alltså vara att man manipulerat statistik, genom att man valt ut en specifik kontinent och ett specifikt tidsintervall, Antarktis, där det fortfarande är kallt och isen ”enbart” smälter från det varmare havet. Dels så tar man även ut ett visst tidsomfång och använder en viss statistik som oftast handlar om area, inte volym. T.ex. ”Minimal sea ice extent”, eftersom man tyckte att den grafen var någorlunda plan. I själva verket tappar även Antarktis is i rekordtakt, precis som Grönlands glaciärer (som ligger ovanför land), och Arktis is, som gått ner med 70% på bara några årtionden.

Sammanfattningsvis finns det nära alltid något fel med klimatskeptiska argument. Dålig eller icke-existerande forskning, vinklad/manipulerad statistik, fakta som tagits ur kontext eller helt enkelt är irrelevant (t.ex. att jorden blir grönare) osv. Tricken är många, vilket är varför jag startat denna sajt.

Om du har frågor om ett klimatskeptiskt påstående som någon gjort hjälper jag mer än gärna på kontakt@antianti.se .